Ga naar de inhoud

Privacybeleid luchtpret

het  pricacybeleid van luchtpret ;

Via onze socials bieden wij een contactformulier aan op aanvraag. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd.
Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

  • Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via dit privacybeleid van luchtpret
  • Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
  • Jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
  • Wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
  • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en Dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
  • Jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via de contactgegevens op onze contact pagina.

privacy luchtpret